Historie firmy

Historie firmy Josef Jouja začala v červenci 1990. V listopadu 1991 se firma po zakoupení prostor nastěhovala do ulice Leoše Janáčka 39 Písek, bývalé prodejny Drobného zboží České Budějovice.
 
Budova byla zakoupena v tzv.malé privatizaci ve veřejné dražbě, kde se sešlo více jak 10 zájemců. Dokonce tato dražba byla natáčena ČT, jako mnohé jiné. Počet zaměstatnců byl v roce 1991 celkem 10. Všichni stávájící zaměstnanci chtěli pokračovat v práci v drogerii a také jim to bylo umožněno. Abychom mohli dostát nemalým závazkům, bylo nutno zajistit plynulé zásobování, protože v dobách 91-96 se soukromý sektor teprve tvořil, velkoobchody spíše stagnovaly nebo končily. Podílet se částečně na založení takového byť malého velkoobchodu bylo naprosto existenční. Firma se podílela na založení a zprovoznění 1.Píseckého velkoobchodu s drogistickým zbožím, který funguje dodnes. Tím došlo k velkému růstu firmy. Trh vyvolal potřebu dalších prostor a tak byla otevřena samoobslužná prodejna na Velkém náměstí. Zvýšil se počet zaměstnanců, aby po 7 letech provozování s divokým nárustem řetězců byla provozovna uzavřena.
 
Snížil se počet zaměstnanců, terý se zatím drží na počtu 5. Vývoj lze jen velmi těžko odhadnout, mění se struktura a návyky zákazníků, ale i sortimentu. Snažíme se držet co nejvíce technický sortiment, širokou škálu potřeb pro domácnosti. Prostory byly jen málo zlepšeny, doufáme, že se to podaří v dalším období. Ve výhledu je znovu obnovení sklepních prostor, které byly zasypány v rámci úsporných opatření při rekonstrukci domu OSP Písek v roce 1978. Rovněž se nabízí možnost úprav podkrovních prostor.